Soysal Psikoloji Nedir? – Sosyal Psikolojinin Konusu Nedir?

Sosyal Psikoloji

Bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal grubun bu davranışlara etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Hem psikolojiden hem de sosyolojiden ayrı bir disiplindir.

Psikoloji dallarından bazılarıyla ilişkisi az, bazılarıyla fazladır. Sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, kişilik psikolojisi gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Bu alanlardan kavram ve yöntem açısından yararlanır.

Amacı, insanların sosyal çevrelerini nasıl algıladıklarını, bu çevre konusundaki duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu, sosyal etkileşimi ve insanların birbirlerini nasıl etkilediğini araştırmak, açıklamaktır.

Bu alanlarda deneyler yapar, deneysel psikologlar gibi davranırlar ancak konuları gereği daha dar bir alanda çalışırlar. Sosyal psikoloji toplumsal olgulardan hareket eder ama bu olguları açıklamayı amaçlamaz. Toplumsal olguları açıklamak sosyolojinin işidir.

Sosyal etki, tutumlar, önyargılar, itaat, ikna etme, kamuoyu, propaganda, moda, reklam, iletişim, ayrımcılık, kitle davranışı, algı operasyonu, liderlik gibi konuları ele alan sosyal psikoloji toplumsal olguların birey üzerindeki etkisini ele alır.

Sosyoloji ile Sosyal Psikoloji Arasındaki Fark Nedir?

Sosyal psikoloji bireyin toplumsal yaşamdaki davranışlarını incelerken sosyoloji bireyleri değil, bireylerin oluşturduğu yapıları (sosyal kurum, grup gibi) ele alır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir