Çocukları Tanımak ve Çocukları Tanımanın Önemi Nedir?

Çocukları tanımada kullanılan teknikler çocukların bulunduğu ortamdaki bireyler tarafından iyi bilinmelidir.

Çocukların çeşitli kişilik yapılarına sahip olduklarını ve kendilerine özgü niteliklerini bilmek önemlidir. Çocuğun bazı problemlerini anlayabilmek ve çözümünde yardımcı olabilmek için öncelikle çocuğu tanımak gerekir.

Bazı durumlar karşısında çocuğun gösterdiği tepkilerin önemli nedenleri olabilir. Ya da dışarıdan başkalarına garip gelen bir davranışı gösteren çocuğun, açıklayamadığı bir takım iç çatışmaları olabilir.

Önemli olan çocuğun kişilik özelliklerini tanımaktır. Çocukların kişilik özellikleri, olaylara karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar bilindiği takdirde, çocukların eğitim hizmetinden daha iyi yararlanmaları sağlanabilir.

Çocukların problemleri ve gelişimlerindeki aksaklıklar tespit edildiğinde daha bilinçli bir eğitim verilebilir. Tanıma olmadan eğitimin planlanması, eğitim ortamının hazırlanması ve eğitimin gerçekleştirilmesi amaca uygun bir şekilde yapılamaz. Okul öncesi eğitimde çocuğu tanıma, hem önemli hem de güçtür.

Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuklar kendilerini tam olarak tanıyamazlar ve kendilerini ifade etmede yetersiz kalırlar. Bu nedenle çocuğa, gelişim özelliklerine uygun eğitim vermek, problemlerini ve nedenlerini öğrenmek için tanımanın etkili ve bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir

Oyun oynamak gözlemlenebilen bir davranıştır

Çocukları Tanımanın Önemi

Çocukları tanımada, onları hangi yönlerden tanımak gerektiği ayrıca önem taşımaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Sağlık durumları

Gelişim durumları,

Beden ve hareket

Sosyal ve duygusal

Zekâ ve dil

Yetenekleri

İlgi ve ihtiyaçları

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir