Bilgi Nedir? Bilgiye Nasıl Ulaşılır?

Sahip olmak yönlendirmesi altındaki öğrenciler, bir dersi şöyle dinlerler: Bir yandan anlatılan şeyleri dinleyip, onlar arasındaki mantıklı bağları yakalayarak, anlamı kavramaya çalışırken, öte yandan da bütün anlatılanları defterlerine not ederek, gelecek sınavda başarılı olmayı amaçlarlar. Bu arada anlatılan şeylerin içeriği üzerine pek düşünmez, ona karşı bir tavır almazlar. Böylelikle öğrendikleri şeyler, onların düşünce dünyasının bir parçası hâline gelmediği için kişisel …

Devamı »

Duyum, Algı ve Bilinçlilik Nedir?

Bilinç; biyoloji, felsefe, sosyoloji ve psikolojinin ilgi alanına giren ve bugün hâlâ tartışılmaya devam edilen bir konudur. Psikolojide bilinç “bireyin iç dünyası ve çevresinden haberdar olduğu, uyaranlara doğru yanıtlar verdiği uyanıklılık durumu” olarak tanımlanır. Uyanık bilinç; duyumu, algıyı, düşünmeyi, öğrenmeyi, problem çözmeyi vb. içerir. Psikoloji tarihinde bilinçle ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Psikolojinin konusunun bilinç olması gerektiğini savunan yapısalcılara göre …

Devamı »

Bağlılık ve Bağımlılık Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bebeklik ve çocukluk döneminde sosyal gelişimi etkileyen en önemli faktör fiziksel ve psikolojik ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde karşılanmasıyla gelişen temel güven ve bağlılık duygusudur. Bağlanma, bebek ile ona temel bakım veren kişi arasında oluşan bağdır. Bebek fiziksel, duygusal, bilişsel yönden hızlı bir gelişim gösterir. Bu hızlı gelişim döneminde ihtiyaçların aynı kişi tarafından karşılanması önemlidir. Bu ihtiyaçlar sadece fiziksel değil sıcaklık, sevgi, yakınlık, …

Devamı »

Beyin ve Bölümleri

Beyin, sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Beynin sol yarım küresi bedenin sağ yanına; sağ yarım küresi ise bedenin sol yanına mesajlar gönderir. Beynin sol ve sağ tarafından gelen sinirlerin bir kısmı, omurilik soğanı adı verilen, omuriliğin beyin içine giren kısmında çaprazlaşır. Sol yarım küre mantıksal ve rasyoneldir. Problemleri parçalara ayırarak çözer. İşitsel, matematiksel ve somuttur. İsimleri …

Devamı »

Işıklandırma Deneyi Nasıl Yapılır?

1924 yılında Elton G. Mayo’nun (Eltın Meyo), ABD’de Western Elektrik Şirketinin Hawthorn tesislerinde binlerce işçi üzerinde yaptığı bu deneyin amacı fabrikadaki fiziki şartların iş verimliliğine etkisini tespit etmekti. Deney için işçiler deney grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Kontrol grubu değişmeyen ışık şartları altında, deney grubu ise daha iyi ışık şartları altında çalıştırıldı ancak beklenenden farklı bir sonuç ortaya …

Devamı »

Çiğdem KAĞITÇIBAŞI ve Mazhar Osman USMAN Kimdir?

Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017): 1959 yılında Robert Kolejinden mezun oldu. Massachusetts’teki Wellesley Collegeinde (Meseçuset Vizliy Kolej) psikoloji alanında lisans eğitimi aldı.1967 yılında Berkeley’deki (Börkli) California (Kaliforniya) Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında doktora yaptı. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, daha sonra Koç Üniversitesinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.  Yaptığı çalışmalarla dünyanın tanınan bilim insanları arasında yer …

Devamı »

Psikolojik Destek Nedir?

Her geçen gün gelişen ve değişen bilimsel veriler ışığında psikolojideki destek yöntemlerinde de sürekli bir gelişme ve değişme olduğu söylenebilir. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde halen kullanılan bazı destek yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: Biyomedikal Yaklaşım Psikolojik rahatsızlıkların biyolojik nedenlerden kaynaklandığını ve rahatsızlıkların tedavisinde psikoaktif ilaçların kullanılması gerektiğini savunan yaklaşımdır. Biyomedikal tedavide uzman, hastanın göstermiş olduğu belirti ve bulgulara göre tanı koyar ve ilaç …

Devamı »

Ruh Sağlığı Açısından Normal ve Normal Dışı Kavramları Nelerdir?

Normal davranış yer, zaman ve duruma uygun olan, çoğunluğun doğru kabul ettiği davranıştır. Yer, zaman ve duruma uygun olmayan, çoğunluğun doğru kabul etmediği davranışlar ise normal değildir. Normal dışı davranış “istatistiksel olarak” seyrek rastlanandır. Örneğin günde birkaç defa el yıkamak normalken defalarca el yıkamak normal değildir. Yerine göre gülmek doğal kabul edilir ve normaldir. Herkesin üzgün olduğu bir hasta ziyaretinde …

Devamı »

Ruh Sağlığını Korumada Denge, Empati ve Hobilerin Yeri

Karmaşık bir biyolojik sisteme sahip olan insan; susadığında su içerek, üşüdüğünde titreyerek fizyolojik dengesini korur ve çevredeki değişikliklere adapte olur. İnsan aynı denge durumunu ruhsal acıdan da sürdürmeyi amaçlar. Ruhsal denge insanın duygu, düşünce ve davranışları arasındaki uyumdur. Bu uyumun bozulması durumunda birey çeşitli yollarla bu dengeyi sağlamaya çalışır. Örneğin bilişsel uyumsuzluk teorisine göre insanın düşünce ve tutumları ile davranışları …

Devamı »

Ruh Sağlığı Nedir? Ruh Sağlığının Önemi ve Ölçütleri Nelerdir?

Psikolojide gecen ruh terimi; biliş, duygu ve eylemleri içerir. Biliş; dikkat, bellek, algılama, problem çözme vb. zihinsel süreçlerdir. Duygu; mutluluk, öfke, heyecan, kıskançlık vb. kavramları içinde barındırır. Eylem ise insanın bilişsel, duygusal ve bedensel tepkilerinin genel adıdır. Ruh sağlığı bireyin kendisi ve çevresi ile sürekli bir uyum içinde olmasıdır. Ruh sağlığının bozulması ise biliş, duygu ve eylemlerde meydana gelen tutarsızlık, …

Devamı »