Psikolojide Ruh Sağlığı

Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.

Bu tanıma göre, sağlıklı ya da normal olmak için bireyde bedensel bir bozukluğun olmaması yetmez. Aynı zamanda ruh sağlığının ve çevreye uyum yapabilme yeteneğinin de olması gerekir.

Ruh Sağlığı bir anlamda bireyin duyuş, düşünüş ve davranışları arasında bir bütünlük olması, kendisi ve çevresi ile bir uyum ve denge içerisinde bulunmasıdır.

Sık sık yaşanan engellenmeler; kararsızlıklar; aşırı uyarılmalar ya da uyaran yoksunluğu; hızlı toplumsal değişmeler; kusurlu ana baba tutumları; güçlükler karşısında denge kurmak için sarf edilen aşırı çabalar; stres; kromozom bozuklukları; genetik faktörler; radyasyona maruz kalma; yaşlanma, alkol ve diğer zararlı maddelerin sinir sistemi ve beyinde bozulmaya yol açması gibi nedenler ruh sağlığını bozar.

Ruh sağlığı bozulan kişi, genellikle duygu, düşünce ve davranışlarında değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik sergiler.

Her birey zaman zaman ( aile içinde ölümler, ağır hastalıklar, işsizlik, boşanma, can güvenliğinin olmayışı, doğal yıkımlar gibi) bu tür örüntüler sergileyebilir ancak psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerde bu özellikler sürekli veya tekrarlayıcı, kişinin günlük rutinini, işlevini ve kişiler arası ilişkilerini bozacak niteliktedir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir