Psikoloji Bilimi Blog

Hastalıkla Baş Etme Yöntemleri ve Savunma Mekanizmaları

Baş etme, hastalığın getirdiği zorluklarla, gereksinimlerle uğraşmak, çevreden gelen talep ve değişikliklere uyum sağlamak için kişinin bilinçli veya bilinç dışı ortaya koyduğu bilişsel ve davranışsal stratejilerdir. Hastalıkla baş etme zaman içinde değişen dinamik bir...

Bireyin Hastalığa Tepkilerini Etkileyen Faktörler

Fiziksel Hastalıkla İlgili Faktörler Hastalığın aniden ya da yavaş başlaması, belirti süreci bireyin hastalığa tepkisini etkileyebilir. Bazı hastalıklar akut olmasına rağmen yaşamı tehdit etmez ve hastalığın etkisi kısa süreli olabilir, bu durumlarda birey kısa...

Deprem Psikolojisi

Depremler yapıların yıkımının yanı sıra insanların psikolojilerine, yaşantılarına çok ciddi iz bırakan doğa felaketidir. Depremlerden sonra enkaz altında kalanların kurtarılması, tedavi edilmesi ve barındırılması gibi hizmetlerle başlayarak psikolojik etkilerin araştırılarak, etki ettiği kişilere psikolojik...

Oyuncaklar göze hoş görünmelidir.

Çocuklarımıza Oyuncak Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri ne kadar önemliyse aynı şekilde oyun materyalleri de çok önemlidir. Oyuncaklar çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına...

Oyun çocuğun en ciddi uğraşıdır.

Çocuklarda Oyun ve Oyunun Önemi

Oyunun tanımı konusunda eski zamanlardan beri çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm bu görüşlerin ortak yönü, büyük düşünür Montaigne’ nin belirttiği gibi, çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır” şeklinde özetlenebilir. Çağdaş Bir Yaklaşımla...

Çocuklarda Başarı ve Takdir Edilme Duygusu

Çocuklarda Başarı ve Takdir Edilme Duygusu

Kuşkusuz hepimiz yaşam yolumuzdaki aşamalarda başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı olmak bizlere mutluluk verir. Başarılı olmanın bir adım gerisinde bekleyen duygu ise takdir edilmektir. Doğumumuzdan ölümümüze dek her yaşımızda, konu ne olursa olsun başarılı olmayı...

Çocuklarda yakınlık ve Temas Duygusu

Çocuklarda Yakınlık ve Temas Duygusu

Bebekler etraftaki seslere, açlığa ve huzursuzluğa tepkileri, ısı değişmelerine ve dokunmaya duyarlılıkları, uyku gereksinimleri, ağlamaları, yatıştırılmaları ve bakım veren kişiyle etkileşimleri açısından çok önemli farklılıklar gösterirler. Anne babanın görevi bebeğin tüm bu davranışlarının ne...

Çocuklarda Uyarılma ve Etkinlik İçinde Olma Duygusu

Çocuklarda Uyarılma ve Etkinlik İçinde Olma Duygusu

Murray ve Maslow’un açıklamalarına göre insanların ihtiyaçlarının tamamen ve mükemmel bir şekilde karşılandığı durumlar pek azdır. Bu nedenle insanlığın daha iyiye ve mükemmele doğru gelişmesi mümkün olmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak veya ihtiyaçlarının eksikliğinin ortaya...

Çocuklarda Serbest Hareket Etme ve Ait Olma Duygusu

Çocuklarda Serbest Hareket Etme ve Ait Olma Duygusu

Çocuklar kendilerine güvenebilmeleri, kişilik sahibi olabilmeleri için yalnız başlarına, anne babasız hareket edebilecekleri güvenli alanlara gereksinim bulunmaktadır. Ana babaya düşen görev, çocuklarına bu serbest alanda yol göstermek ancak bu serbestliğin sınırlarını da açık olarak...