Ruh Sağlığının Korunması

Hızlı değişen fiziki ve toplumsal çevre, koşullar ve değerlere uyma güçlüğü, her insanın hayatının herhangi bir döneminde, üstesinden gelemeyeceği ruhsal problemler yaşamasına neden olabilir.

Böyle dönemlerde bireyin ailesinden, çevresindeki arkadaş ve akrabalarından dostluk, yardımlaşma ve dayanışma şeklinde gördüğü sosyal destek, yaşanan çeşitli kaygı ve korkuları yok etmede katkı sağlayacağından ruhsal dengesini olumlu yönde etkiler.

Bu durum sorunların daha da büyüyüp, içinden çıkılmaz hale gelmeden yerinde ve zamanında çözülmesini sağlar. Kişinin ruh sağlığının korunmasında en önemli çevre ailesidir.

Ailedeki bireylerin birbirlerine tutumu, kişilik özellikleri, ekonomik düzeyleri, sosyal ve kültürel alışkanlıkları, ailenin geçim koşulları. Anne yoksunluğu, çocukların okul çağında iken çalışmak zorunda kalması gibi etkenler bireylerin ruh sağlığını etkiler.

Ailesi tarafından sevildiğini, sayıldığını, korunduğunu bilen birey kendisini güven içinde hissedeceği için zorlanma ve uyum güçlüğü yaşamaz. Dolayısıyla ruh sağlığı yerinde olur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir