Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojide Etik İlkeler

Hangi eylemin doğru ve iyi olduğunu, hangilerinin yanlış ve kötü olduğunu irdeleyen etiğin (ahlakın), bilim insanlarının eylemlerini de konu edinmesine bilim etiği denir. Türk psikologları derneğinin 2004 yılında kabul ettiği etik yönetmeliği, araştırma sırasında...

Psikolojinin Amaçları

Psikolojinin Amaçları

İnsan Davranışlarını Betimleme Psikolojide tanımlama, ele alınan davranışın anlamını belirleme ve onu kesinliğe kavuşturma işlemidir. Örneğin, aşırı kaygı yaşayan bir kişi karşısında psikologlar bireyin gözlenebilen ve gözlenemeyen davranışlarını inceleyerek, kaygıya neden olan koşulları araştırırlar....

Psikolojinin Ölçütleri

Psikolojinin Ölçütleri

Diğer bilim dallarında olduğu gibi psikoloji biliminin de bazı ölçütleri vardır. Bu ölçütler: Gözlenebilirlik Yalnızca çıplak gözle izlemeyi değil, gözün veya başka duyu organının yetersiz kaldığı durumda bazı teknolojik aygıtlardan yararlanmaktır. Örneğin, beynin ürettiği...

Psikoloji Ekolleri

Psikoloji Ekolleri

Bir bilim alanında ortak görüş ya da anlayışı benimseyen bilim insanlarının oluşturduğu topluluğa ekol (school=okul). Ele alınan konuyu değerlendirme şekil ve tarzına ise yaklaşım denir. Yaklaşımların her biri, davranışı farklı bir yönü ile ele...

Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Psikoloji uzun zaman felsefeye bağlı kalmıştır. Yunan filozoflarına göre psikoloji, insan ruhunu konu alan bir bilgi dalıydı. Örneğin, ruhu ele alanlardan Platon ruhu değişmez kabul ederken, Aristo ise ruhu bedenin bir fonksiyonu olarak görüyordu....

Psikoloji biliminin sembolü

Psikolojinin Konusu Nedir?

Bu açıklamalardan önce psikoloji bilimini tanımaya çalışalım. Psikoloji, eski Yunancada ruh anlamına gelen ‘psyche’ ile bilgi anlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinden oluşmuştur. Sözcük olarak karşılığı ‘ruh bilgisi’ demektir. İlk çağlarda Aristo tarafından bu anlamda kullanılmış...