Öğrenme – Bellek – Düşünme

Öğrenme Nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kavramı

Öğrenme Nedir?  Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı değişikliğe öğrenme denir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye ya da kötüye doğru olabilir. Örneğin...

Hayal edebilme ve imgeleyebilme bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Hayal ve imgeler ise sınırsızdır. A.Einstein 

Zekâ ve Yaratıcılık Nedir?

Başkalarıyla aynı şeye bakmak ama farklı bir şeyi görebilmek; “değeri” olan ve orijinal keşfedilmemiş “yeni” bir ürün ortaya koyabilmek yaratıcılıktır. Kendini daha çok bilim, teknik, eğitim ve güzel sanatlarda gösterir. Mevcut duruma aykırı sıra...

Zekâ Türleri Nelerdir?

Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği görüşünün ağırlık kazanması ile birlikte eğitime yeni bir yaklaşım getiren Howard Gardner (Garnır, 1943- )çoklu zekâ kuramını geliştirmiştir. Zekâyı, sabit, doğuştan...

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

Güvenirlik Aynı işlemle benzer koşullarda tekrarlanan ölçümlerin benzer sonuçlar vermesidir. Eğer bir zekâ testi aynı kişiye birkaç gün ara ile uygulandığında farklı sonuçlar veriyorsa bu ölçüm aracı güvenilirlik açısından yetersizdir. Farklı ölçümler,  % 95’in...

Wechsler zekâ ölçeği örneği

Zekâ Testleri Nelerdir? – IQ Testi

Zekâ testleri; dil becerileri, sözsüz muhakeme, soyut düşünme, görsel- uzaysal beceriler, dikkat ve dikkati yoğunlaştırma ve bilgi işlemenin hızı gibi zekâyı oluşturan çeşitli işlevleri ölçmek için hazırlanan materyallerdir. Bir yöntemin test olabilmesi için her...

Zekânın Ölçülmesi Nasıl Yapılır?

Çeşitli yetenekleri bir arada tutan karmaşık bir özelliğe sahip zekâyı ölçmek oldukça güçtür. Zekâyı dolaysız olarak ve nesnel bir biçimde ölçebilecek bir araç, bir ölçü yoktur Ancak, belli yaşlarda bazı davranışları yapabilen kimselerin başarıları...

Bireyin zekâ gücü annesiyle babasının zekâ ortalamasına yakındır

Zekânın Belirleyicileri Nelerdir?

Yapılan araştırmalar, zekâyı belirleyen temel faktörlerin kalıtım ve çevre olduğunu göstermektedir. Ancak hangisinin daha etkili olduğu sorusunun cevabı uzun süre çeşitli tartışma ve araştırmalara konu olmuştur. Zekâ üzerinde kalıtımın etkisi olduğunu savunanlar genellikle zeki...

Zekâ, bilme, anlama, yapma, olaylar ve nesneler arasında bağ kurma yeteneğidir.

Zeka Nedir? Zekanın Niteliği Nelerdir?

Düşüncenin nasıl oluştuğu, beynin insan davranışlarını hangi mekanizmayla nasıl gerçekleştirdiği; öğrenme, algılama, karar verme, akılda tutma, problem çözme, iletişim kurma, yaratıcılık, sezgi gibi zihinsel süreçlerin nasıl geliştiği soruları uzun yıllar boyunca filozofların ve bilim...

Karar verme sürecinde yaşantı ve deneyimin yanı sıra akıl yürütme de önemli rol oynar.

Psikolojide İrdeleme Yoluyla Problem Çözme

Mantık kurallarına dayalı olan bu düşünmede durum değerlendirilir, amaç belirlenir, neden-sonuç ilişkileri kurulur ve alternatifler gözden geçirilerek problemin sonucuna sistemli bir şekilde ulaşılır. Akıl yürütmenin iki temel yolu vardır. Biri “tümdengelim” ile akıl yürütmedir. Bu...