Psikoloji Bilimi Blog

Çocuklar İçin Bulmaca

Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır: Belleği güçlendirmek, hatırlamak için bilgi çok iyi öğrenilmelidir. Belleğimizi geliştirmek için konuyu anlamalı konuyla ilgili bilgi birikimi olmalıdır. Bilgiler...

Unutma ve Nedenleri

Unutma Nedir? Unutmanın Nedenleri Nelerdir?

Unutma, önceden öğrenmiş olduğumuz bilgi, beceri ve nesneleri hatırlama ve tanıma gücünün geçici veya sürekli olarak yitirilmesi olayıdır. Unutma belleğin her düzeyi için bilgi kaybıdır. Bilgiler kısa süreli bellekte kullanıldıktan sonra uzun süreli belleğe...

Uyarılmışlık düzeyinin başarıya etkisi

Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?

Öğrenme, meslekleri ve günlük işler bakımından herkesi ilgilendirir. Herkes her an bir şey öğrenmektedir veya zaman zaman başkalarına da bir şeyler öğretmeye çalışmaktadır. Öğrenme Tekrarlar, yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Öğrenilmiş davranışlar ise...

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Zihinsel Süreçler Nelerdir?

İnsanın duyguları, düşünceleri iç dünyasında gerçekleşen ve yaşanan olaylar doğrudan gözlenip ölçülemez. Zihin, beynin bilimsel anlamı üzerine kurulmuş, psikoloji’nin bir olgusu ve az çok bilinç ile eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılan bir terim olarak...

Telafi etme

Savunma Mekanizmalarının Görevleri

Savunma mekanizmaları, engellenmeler ve çatışmalar sonucu bireyde oluşan kaygıları, gerilim ve huzursuzlukları bir dereceye kadar hafifletmektedir. Gerçeklerden kaçarak, savunma mekanizmalarının sürekli kullanılması tehlikeli sonuçlar meydana getirebilmektedir. Başlıca Savunma Mekanizmaları Hayal Kurma Birey, iç veya...

Kaçınma-kaçınma çatışması

Savunma Mekanizmasının Tanımı

Bireyin engellenme veya çatışma yoluyla ihtiyaçları doyumsuz kaldığında ortaya çıkan aşırı kaygı durumunda kişiliğinin bütünlüğünü korumaya yönelik yaptığı davranış biçimlerine “savunma mekanizmaları” denir. Savunma mekanizmaları bilinçdışında oluşup gelişmektedir. Kavramlar İhtiyaç Birey için en elverişli...

Psikolojide Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır: Gruplama: Belleğin kapasitesi bellidir. Bunu artırmak oldukça zordur. Belleğin kapasitesi gruplamalar yaparak güçlendirilebilir. Belleğin 12 rakamlı sayıları hatırlaması oldukça...