Psikoloji Bilimi Blog

Hayat Boyu Öğrenme

Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

20. yüzyılda dünyada meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bu da ancak bireyin mesleğindeki gelişmeleri yakından...

İş birliğine dayalı bir öğrenme süreci öğrencileri daha aktif hâle getirir.

Psikolojide Aktif Öğrenme

Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrencilerin dinlemekten çok derse katıldığı, öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği, okuma-yazma-tartışma gibi etkinliklerle desteklenen bir öğrenme sürecidir. Aktif olma, süreç ve sonuçla ilgilidir. Aktif öğrenmenin kullanıldığı sınıfta güven, enerji, özdenetim, gruba...

Öğrenmede Sosyo Kültürel Etkenler

Öğrenmede Sosyo-Kültürel Etkenler

Çocuğun öğrenme sürecinden haz alması, yeni denemelerde bulunması, karşılaştığı güçlüklerden yılmaması, risk alması gibi konular farkında olmadan içinde bulunduğu sosyo-kültürel çevresi tarafından belirlenmektedir. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı, içinde bulunduğu ruh hâllerinin göz önünde bulundurulmadığı,...