Psikoloji Bilimi Blog

Psikolojinin Temel Süreçleri

Davranışın Oluşum Süreci ve Örnekler

Davranışın oluşum süreci hakkında bilgi vermeden önce davranışın ne demek olduğunu belirtelim. Davranış, organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara organizma denir. İnsan, hayvan ve bitki birer...

Deneysel Psikoloji

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları  Temel Bilim Alt Dalları Deneysel Psikoloji Deneysel psikolojideki araştırma konularının başında bilişsel süreçler gelir. Deneysel psikolog uyarıcıların nasıl duyumsandığını, algılandığını, öğrenilip hatırlandığını, bellek ve irdeleme gibi bilişsel süreçleri inceler, onları açıklamaya...

Doğal Gözlem

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Psikolojinin Araştırma Yöntemleri  Doğal Gözlem Bilimin gözlenebilir olayları inceler. Gözlem yönteminin en tipik örneği doğal gözlemdir. Doğal gözlem canlıların kendi doğal ortamlarında, doğal hâlleriyle gözlenmesini içerir. Doğal gözlemde, nelerin gözleneceğine ilişkin bir seçim yapılmaz;...

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar Nelerdir?

  Psikoloji Biliminin Ölçütleri Ölçütler:  Gözlenebilirlik: Bir dalın bilimsel sayılabilmesi için, o dalın konusunun gözlenebilmesi gerekir. Eğer bir olay doğrudan biçimde, dolaylı olarak veya psiko fizyolojik tepkiler temelinde gözlenemiyorsa o olay psikoloji bilimi kapsamına...