Psikoloji Bilimi Blog

Algıda Duyarlılaşma ve Algılama

Algıda Duyarlılaşma Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı halde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Örneğin ele surulen kremin kokusu, takılan bir kolyenin ağırlığı, dışarıdan gelen trafik gurultusu bir süre sonra...

Psikolojide Gelişim Kuramları

Gelişim Kuramları  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel gelişim insanın düşünme, anlama, problem cozme ve benzeri zihinsel süreclerinin gelişimini konu alır. Bilişsel gelişim kuramcılarının başında Jean Piaget gelir. Piaget’e göre bilişsel gelişim dort evreden...

Psikolojide Yaşam Boyu Gelişim

Gelişim yaşam boyu devam eden bir sürectir. Bu sürecle ilgili temel kavramlar buyume, olgunlaşma ve öğrenmedir. Büyüme Boy, kilo ve ic organların yapısında ve buyukluğunde meydana gelen değişmelerdir. Kalıtıma bağlı olarak zamanla kendiliğinden gercekleşen...