Psikoloji Bilimi Blog

Hareket kontrolü önce omuzlar ve kollarda, en son bacaklar ve ayaklarda olur.

Çocuğun Gelişim İlkeleri Nelerdir?

Gelişim alanında yapılan araştırmalar ve gözlemler gelişimin belli kurallara göre oluştuğunu göstermektedir. Eğitimle uğraşan kişiler bu ilişkileri bilirlerse amaçlarını gerçekleştirmede daha başarılı olurlar. İnsanın gelişiminde herkes için geçerli olan bu ilkeleri şöyle sıralamak mümkündür....

Bireysel Psikoloji

Doğum Sırasının Kişilik Gelişimi Üzerindeki Etkileri

“Kardeş Sırası” Bu yazıda bir yaşam öyküsünden doğan psikolojik bir görüşten bahsedilmektedir. Bakalım kendinizden bir şeyler bulabilecek misiniz? Alfred Adler: Adler, 1870 yılında dünyaya geldi. Altı çocuğun üçüncüsüydü. Çocukluğunun büyük bir bölümünü ağabeyinin gölgesinde geçirdi....

Zaman Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Etkili zaman yönetimi; zaman ve işin sizi egemenliği altına alması yerine, sizin zamanı ve işi egemenlik altına almanızdır. Başarmak istiyorsanız muhakkak kişisel zamanınızı, nasıl ve ne şekilde neye yönelik olarak kullanacağınızı, etraflıca düşünüp belli...

Zaman Yönetimindeki Engeller Nelerdir?

Zaman yönetimini engelleyen nedenler şunlardır:   Mükemmeliyetçilik Hepimiz yaptığımız işin iyi olmasını isteriz. Ne var ki bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen de kendimizden yapacağımız işler konusunda insanüstü bir potansiyel bekleyebiliriz. Hedeflerimiz hiç de gerçekçi...

Zaman yönetimi

Zaman Yönetimi ve Zaman Yönetiminin Önemi Nedir?

Bireylerin amaçlarına ulaşabilmelerinin en iyi yolu, faaliyetlerini örgüt yapısı içinde gerçekleştirmeleridir. Örgütler, bireylerin aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynaklardan biri zaman kaynağıdır. Örgütün sahip olduğu kaynakları en etkin ve verimli şekilde...

Savunma mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

İnsanlar pek çok güdüye sahiptir. Güdüler doyurulmadığında organizmaya psikolojik ya da fizyolojik olarak zarar verir. Kendimizi bu zarardan koruyabilmek için savunmaya geçer ve belli mekanizmaları devreye sokarız. “Savunma mekanizmaları” olarak adlandırılan bu istemsiz davranışlar...

Çatışma yönetimine olumlu katkı sağlayan tutumlardan biri el sıkışma

Çatışma Yönetimi Nedir?

İnsanlar arasında her zaman çatışma olacağına göre asıl sorun çatışmanın nasıl azaltılacağı veya yok edileceğidir. Çatışma yönetiminde aşağıdaki yollar izlenebilir. Kaçınma bağlanma: Bu tutumda genelde çatışma görmezlikten gelinir. Yöneticinin tarafsız kalması çatışmaya ilişkin kararları...