Tag Archives: bir şeyin şuurudur

Fenomenolojik Metot Nedir?

Fenomenolojik Metot Nedir?

Alman dilinin konuşulduğu memleketlerde çok defa, kavrayış psikolojisi (Psychologie comprehensive- Verstehende Psyclıologie) adı altında, ilk defa filozof Dilthe tarafından “Mizacı açıklarız, ruh hayatını anlarız” formülünde açıklanmış prensibe dayalı doktrinlerin bir bütünü belirtilir. Patolojik psikolojide Jasper tarafından, sosyolojide Scheler ve Max Weber tarafından kullanılmış olan bu metot Hüsserl’in fenomenolojisi şekli altında yeni bir hamle kazanmıştır. Fenomenolojik, metot ancak özel hallere uygulanabildiği ölçüde …

Devamı »