Ruh Sağlığının Temelleri

İlk Çağ ve Orta Çağ’da Ruh Kavramı

İlk Çağ ve Orta Çağ'da Ruh Kavramı

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik sadece merak değildir. Zira merak güdüsü Homo Sapiens olmayan diğer hayvansal karbonik yaşam formlarda, hatta bitkilerde bile kendine özgün çok kısıtlı şekilde olduğu bilimsel tez olarak ileri sürülebilir. Hayvanlar için düşünüldüğünde, karga üzerinde yapılan bilimsel deneylerde analiz kavramı belli ölçülerde kendini göstermiştir. Aynı şekilde dinsel açıdan hayvanlarda kendilerine özgün dil mevcudiyetinin ötesinde, analiz yeteneğinin …

Devamı »

Psikolojik Destek Nedir?

Her geçen gün gelişen ve değişen bilimsel veriler ışığında psikolojideki destek yöntemlerinde de sürekli bir gelişme ve değişme olduğu söylenebilir. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde halen kullanılan bazı destek yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: Biyomedikal Yaklaşım Psikolojik rahatsızlıkların biyolojik nedenlerden kaynaklandığını ve rahatsızlıkların tedavisinde psikoaktif ilaçların kullanılması gerektiğini savunan yaklaşımdır. Biyomedikal tedavide uzman, hastanın göstermiş olduğu belirti ve bulgulara göre tanı koyar ve ilaç …

Devamı »

Ruh Sağlığı Açısından Normal ve Normal Dışı Kavramları Nelerdir?

Normal davranış yer, zaman ve duruma uygun olan, çoğunluğun doğru kabul ettiği davranıştır. Yer, zaman ve duruma uygun olmayan, çoğunluğun doğru kabul etmediği davranışlar ise normal değildir. Normal dışı davranış “istatistiksel olarak” seyrek rastlanandır. Örneğin günde birkaç defa el yıkamak normalken defalarca el yıkamak normal değildir. Yerine göre gülmek doğal kabul edilir ve normaldir. Herkesin üzgün olduğu bir hasta ziyaretinde …

Devamı »

Ruh Sağlığını Korumada Denge, Empati ve Hobilerin Yeri

Karmaşık bir biyolojik sisteme sahip olan insan; susadığında su içerek, üşüdüğünde titreyerek fizyolojik dengesini korur ve çevredeki değişikliklere adapte olur. İnsan aynı denge durumunu ruhsal acıdan da sürdürmeyi amaçlar. Ruhsal denge insanın duygu, düşünce ve davranışları arasındaki uyumdur. Bu uyumun bozulması durumunda birey çeşitli yollarla bu dengeyi sağlamaya çalışır. Örneğin bilişsel uyumsuzluk teorisine göre insanın düşünce ve tutumları ile davranışları …

Devamı »

Ruh Sağlığı Nedir? Ruh Sağlığının Önemi ve Ölçütleri Nelerdir?

Psikolojide gecen ruh terimi; biliş, duygu ve eylemleri içerir. Biliş; dikkat, bellek, algılama, problem çözme vb. zihinsel süreçlerdir. Duygu; mutluluk, öfke, heyecan, kıskançlık vb. kavramları içinde barındırır. Eylem ise insanın bilişsel, duygusal ve bedensel tepkilerinin genel adıdır. Ruh sağlığı bireyin kendisi ve çevresi ile sürekli bir uyum içinde olmasıdır. Ruh sağlığının bozulması ise biliş, duygu ve eylemlerde meydana gelen tutarsızlık, …

Devamı »

Stresle Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

Başa çıkma; bireyin dış ve iç dünyasının yarattığı zorlukları gidermek, onları kontrol altında tutmak, gerginlikleri azaltmak için gösterdiği bilişsel ve davranışsal cabadır. Başa çıkmanın işlevi, bireyi stresin olumsuz fiziksel yada psikolojik sonuçlarından korumaktır. Stresle başa çıkma stratejileri problem odaklı ve duygusal odaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Problem odaklı stratejiler; sorumluluğu kabul etme, çözümler üretme, sosyal destek alma, mücadele etme gibi …

Devamı »

Stresin Günlük Yaşama Etkileri Nelerdir?

Organizma, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlamak ve gerek bedensel gerek ruhsal dengesini korumak için belli tepkiler gösterir. Bu tepkilere stres tepkileri denir. Stres tepkileri, bireye bedensel ve ruhsal olarak zarar verebildiği gibi bireyin karşılaştığı zorluklarla baş etmesinde ona fayda da sağlayabilir. Stresle başa çıkamama durumunda ise organizmada birtakım fizyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkar. İnsan, tehdit olarak algıladığı birçok olayla …

Devamı »

Stres ve Stresin Nedenleri Nelerdir?

Kelime anlamı baskı ya da gerginlik olan stres, karşılaşılan yeni durumlarda insanın psikolojik veya fizyolojik sınırlarının zorlanması olarak tanımlanabilir. Stres nedenlerinin bazıları, herkesin az ya da çok karşı karşıya kaldığı günlük olaylardır. Kotu gecen bir sınav, komşunun yaptığı gurultu nedeniyle uyuyamama, baş ağrısı gibi durumlar bu türden stres nedenlerine örnektir. Boşanma, iş hayatındaki sorunlar, eşin vefatı ise daha uzun bir …

Devamı »

Kişiliğin Ölçülmesi Nasıl Yapılır? Bireysel Farklılıklar Nelerdir?

Kişilik testleri, bireyin kişilik özelliklerini ve davranış biçimlerini belirlemeye ve çözümlemeye yarayan testlerdir. Testlerin amacı bireyin ne yapabileceğini değil ne yapabildiğini ölçmektir. Bireylerin sosyal, kişisel özelliklerini ve uyum düzeylerini ölçen kişilik testlerinin puanlama ve değerlendirmeleri uzmanlık gerektirir. Kişilik testleri, bir uzman tarafından uygulanıp yorumlandığında anlam kazanan araçlardır. Uzmanlar için testin uygulama sureci, testin kendisi kadar değerli bir bilgi kaynağıdır. Kişilik …

Devamı »

Kişilik Kuramları Nelerdir?

Kuramların temel amacı kişiliğin, kişiden kişiye neden değiştiğini ve nasıl geliştiğini açıklamaktır. Bu kuramlardan bazıları psikanalitik, psiko sosyal ve fenomonolojik kuramdır. Psikanalitik Kuram Bu kuramın en önemli temsilcisi olan Sigmund Freud, kişilik gelişimini bireyin bebeklik ve çocukluk yıllarına dayandırır. İnsanın bilinçliliğini bir buz dağına benzeten Freud’a göre bilinçlilik durumu, üç bölümden oluşur: Bilinç, farkına varılan yaşantıların bulunduğu alandır. Bilinç öncesi, …

Devamı »