Ruh Sağlığının Temelleri

Psikolojik Destek Türleri Nelerdir?

İstenmeyen uyarıcı yavaş yavaş bireye yaklaştırılarak korku duygusu ortadan kaldırılmaya çalışılır

Ruhsal hastalıkların tedavisinde genelde iki yöntem kullanılır. Bunlardan birisi tıbbi tedavi (ilaçla, ameliyatla, elektrik şokuyla) diğeri ise psikolojik tedavidir. Psikolojik tedavi türleri şunlardır: Psikoanaliz Bu tedavi psikoanalitik kurama dayanır. Bu kurama göre hastalığın nedeni, çocukluktaki bastırılmış dürtü ve saldırganlık duygularıdır. Tedavisinin ilk aşamasında serbest çağrışım ve rüya analizi kullanılarak hastanın bilinçaltındaki düşüncelerinin bilince getirilmesini sağlanır. Böylece hastada farkındalık geliştirilir. Yani …

Devamı »

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları; kişinin kendi kültürüne göre, beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süreklilik arz eden bir iç yaşantılar ve davranışlar örüntüsüdür. Ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur ve sıkıntıya ya da işlevsellikte bozulmaya yol açar. Bu bozukluklar, kişinin kendisi, başkaları ve olaylar hakkındaki algı ve düşüncelerinde kendini gösterir. Kişilik özelliklerinin esneklikten yoksun ve uyum bozucu olması, diğer insanlarla …

Devamı »

Kaygı (Anksiyete) Kaynaklı Bozukluklar

Saatlerce el yıkama takıntılı bir davranıştır

Anksiyete Nedeni bilinmeyen tedirginlik, endişe, sıkıntı, bunaltı ve korku hâlidir. Korkunun nesnesi bellidir ama kaygıda hissedilen korku, durumla orantısız ve uygunsuzdur. Kişinin sosyal yaşamı sırasında karşılaştığı farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Anksiyete Türleri Yaygın Kaygı Bozukluğu Yaygın anksiyeteli insanlar geleceklerine, yaşamakta oldukları ana, parasal durumlarına, yakınlarının başlarına gelebilecek olası felaketlere ve yaşamın diğer yönlerine ilişkin sürekli kaygılar yaşarlar. Birey tarafından “kötü bir …

Devamı »

Psikosomatik Bozukluklar

Hipokondriak hastalar yakınmalarının kendilerini nasıl etkilediği ve başarısız çare arayışları üzerinde dururlar

Bedensel bozuklukları taklit eden psikolojik kökenli bozukluklardır. Kaygının neden olduğu bedensel (somotoform) bozukluklar herhangi bir neden olmadan kendini gösterir. Bu hastalıkların oluşumunda duygusal belirleyicilerin önemi büyüktür. Duyguların boşalımını sağlayan yollar kapanmış olduğundan gerilim organlara yansır. Türleri şunlardır: Konversiyon Reaksiyonu (Konversiyon Histerisi) Dönüşme (konversiyon), anksiyete yaratabilecek bilinçdışı isteklerin bilinç düzeyine ulaşmasını engelleyebilmek ya da zorlanma yaratan çevresel durumlardan kaçabilmek amacına yönelik …

Devamı »

Normal Dışı Davranış Türleri Nelerdir?

Depresif dönemde hasta değersizlik, suçluluk ve umutsuzluk duyguları içindedir

Duygu Durum Bozuklukları Ana özelliği duygulardaki aşırılıktır. Kişi ya çökkün (depresif) ya da taşkın (mani) şekilde davranır. Bazen bu iki durum birbirini de takip edebilir. O zaman bu duruma iki uçlu bozukluk denir. Çökkünlük (depresyon) En yaygın duygu durum bozukluğu çökkünlüktür. Bu hastalar karamsardır, isteksiz, üzgün, umutsuz ve mutsuzdur. Eskiden ilgilerini çeken etkinliklerden (hobiler, aile etkinlikleri, eğlence) artık zevk almazlar. …

Devamı »

Ruh Sağlığını Korumada Dengelenme, Empati, Hobi ve İletişimin Önemi

Kişinin keyif aldığı, eğlendiği bir şeyler yapabilmesi onu günlük kaygılardan uzaklaştırır

Ruh sağlığını korumak içsel ve toplumsal barış açısından önemlidir. Bu amaçla kişiler, hayatta karşılaşabilecekleri zor durumlar ve başarısızlıklar karşısında zorluklarla baş edebilme yollarını bilmeli ve bunları yapma gücünü kendilerinde görmelidirler. Dengelenme Ruhsal bozuklukların temelinde biyolojik yapı ve işleyişteki sorunların olduğunu kabul edenler, canlı varlıkların yaşayabilmesi için organizmada; beden ısısı, oksijen, su ve kandaki şeker oranı gibi öğelerin belli sınırlar içinde …

Devamı »

Ruh Sağlığının Korunması

Ruh Sağlığının Korunması

Hızlı değişen fiziki ve toplumsal çevre, koşullar ve değerlere uyma güçlüğü, her insanın hayatının herhangi bir döneminde, üstesinden gelemeyeceği ruhsal problemler yaşamasına neden olabilir. Böyle dönemlerde bireyin ailesinden, çevresindeki arkadaş ve akrabalarından dostluk, yardımlaşma ve dayanışma şeklinde gördüğü sosyal destek, yaşanan çeşitli kaygı ve korkuları yok etmede katkı sağlayacağından ruhsal dengesini olumlu yönde etkiler. Bu durum sorunların daha da büyüyüp, …

Devamı »

Psikolojide Normal ve Anormal Kavramların Tanımı

Normal ve anormal kavramları psikolojik açıdan davranışlarla ilgilidir

Kurallara uygunluk anlamına gelen normal, çoğunluğun benimsediği davranış kalıplarına uyma biçiminde olabildiği gibi ölçümlere dayanan istatistik ortalamanın içinde yer almak biçiminde de olabilir. Anormallik ise az görülen değerdir ve normalden istenmeyen olumsuz yönde uzaklaşmayı ifade eder. Örneğin, “Ali’nin zekâsı normaldir” dediğimizde belirtmek istediğimiz Ali’nin zekâsının çoğunluğa göre ortalama durumda (100-110) olduğudur. Zekâ seviyesi, ortalamanın üstünde olduğunda (130-150 gibi) anormal kabul …

Devamı »

Ruh Sağlığının Ölçütleri Nelerdir?

Ruh Sağlığının Ölçütleri

Ruhsal yaşantıların ne zaman sağlıklı ne zaman sağlıksız olduğunu tespit etmek ya da bunların hastalık belirtisi olup olmadığını fark etmek her zaman mümkün olmayabilir ancak, ruh sağlığının normal ölçülerde olup olmadığını belirleyen bazı özelliklerin varlığından söz etmek mümkündür. Bunlar: Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde algılayabilen, gerçekçi olarak değerlendirebilen, kendine güvenen, kendine saygı duyan, kendini seven ve kendisi ile barışık …

Devamı »

Psikolojide Ruh Sağlığı

İnsanın mutluluğu beden sağlığı kadar ruh sağlığına da bağlıdır

Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Bu tanıma göre, sağlıklı ya da normal olmak için bireyde bedensel bir bozukluğun olmaması yetmez. Aynı zamanda ruh sağlığının ve çevreye uyum yapabilme yeteneğinin de olması gerekir. Ruh Sağlığı bir anlamda bireyin duyuş, düşünüş ve davranışları arasında bir bütünlük olması, kendisi ve çevresi ile bir uyum …

Devamı »