Psikolojinin Temel Süreçleri

Psikolojide Davranış ve Sosyal Etkenler Nedir?

Davranış ve Sosyal Etkenler Bir toplumun varlığını surdurmek için ortaklaşa var ettiği ve benimsediği, sonraki kuşaklara aktardığı maddi ve manevi değerlerin butunune kültür denir. Örf, adet, gelenekler, dil, muzik ve diğer estetik değerler vb. manevi kültüru oluşturur. Manevi kültürun dışındaki her turlu eşya, arac gerec, uretim aracları ve teknoloji gibi unsurlar ise maddi kültürdur. Bireyin toplumsal kurallara ve kültüre uygun …

Devamı »

Sosyal Etki Türleri Nedir?

Sosyal Etki İnsan, grup veya toplumun bireyin davranışlarını olumlu ya da olumsuz yonde etkilemesi ya da değiştirmesidir. Sosyal etkinin turu bireyin sosyal etkiyi algılama şekline göre değişir. Birey sosyal etkiyi bilgi sağlayıcı olarak algılarsa bilgisel sosyal etki, zorlayıcı olarak algılarsa kuralsal sosyal etki olur. Birey sosyal bir etkiye, uyma ya da uymama davranışı ile karşılık verir. Sosyal etkiye uyma davranışı …

Devamı »

Sosyal Biliş Türleri Nedir?

Sosyal biliş Bireyin diğer insanlar, gruplar ve toplumlar hakkındaki bilgileri secme, yorumlama, analiz etme, hatırlama ve kullanma sürecidir. Sosyal şema ve yuklemeler, tutum ve on yargılar sosyal biliş turlerine örnektir. Sosyal Şemalar İnsanların içinde yaşadıkları karmaşık sosyal dunyayı anlamak ve kontrol etmek için kullandıkları kalıplar ve izlenimlerdir. İnsan zihni ceşitli sosyal şemalarla doludur. Benlik Şemaları: Ben nasıl bir insanım? Kişi …

Devamı »

Bilinçlilik Türleri, Bilinç Düzeyleri Nedir?

Bilinçlilik Türleri Dikkatli uyanıklık, gevşek uyanıklık gibi bilinc düzeyleri dışında uyku ve rüyalar, hipnoz, meditasyon vb. farklı bilinclilik türleri vardır. Uyku ve Rüyalar Uyku bir bilinc düzeyidir. Uyanıklığın gecici olarak kesintiye uğradığı uyku sırasında ses, koku ve dokunma gibi uyarıcılara duyarlılık azalır ancak bu uyarıcılar tamamen ortadan kalkmaz. İnsan ömrünün üçte biri uykuda gecer. Uyku ve rüyalar uzerine yapılan araştırmalarda …

Devamı »

Bilinç Nedir? Dikkat Nedir? Psikolojide Bilinç ve Dikkat

Bilinç Bilinç, kişinin kendisi ve çevresinin, anılarının, düşüncelerinin farkında olması durumudur. Birey, bilinc durumunda dikkatli bir uyanıklık halindedir ve çevresindeki uyarıcıları algılayarak onları bilgiye donuşturebilir. Şu an bu satırları okuduğunuzu, karnınızın biraz açıktığını ve bulunduğunuz ortamın sıcak olduğunu fark etmeniz bilincle ilgilidir. Bilincin icten ya da dıştan gelen tum uyarıcıları fark etmesi mümkün değildir. Bu yuzden bilinc bazı uyarıcılara dikkat …

Devamı »

Psikolojide Duyguların Davranışlara Etkisi Nedir?

Duygular davranışları etkiler ve şekillendirir. Bir davranışın anlaşılması buyuk ölçüde o davranışa neden olan duyguların bilinmesi ile mümkündur. Örneğin “dersi dinlememe” davranışına neden olan duyguları bilmeden bu davranışı anlamak ve bu sorunu cozmek zordur. Duyguları anlamak, duyguların ifade ediliş biçimine bağlıdır. İnsan yuz yuze kurduğu ilişkilerde sozler, ses tonu ve beden dili ile duygularını ifade eder. Diğer insanlar da sozlerden, …

Devamı »

Psikolojide Duygu ve Duygu Türleri Nedir?

Duygu; Bir olay, kişi ya da nesnenin insanın ic dunyasında ve bedeninde uyandırdığı izlenim ve tepkilerdir. Bu tepki ve izlenimleri dille ifade etmenin yuzlerce şekli vardır ancak bunların buyuk bir bolumu psikoloji bilimininkonusu içine girmez. Psikoloji biliminde sadece gözlenebilen ve ölçülebilen duygular ele alınır. Örneğin merhamet gibi duygular doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenemediği ve ölçülemediği için psikoloji bilimi bu duygular …

Devamı »

Psikolojide İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow (1954), yaptığı klinik gözlemlere dayanarak ihtiyaçları piramit şeklinde bir hiyerarşiye göre sıralamıştır. Maslow’a göre alt basamaklarda yer alan ihtiyaçlar diğerlerinden daha temel ve yaşamsaldır. Bu ihtiyaçlar belirli düzeyde giderilmezse insanlar daha ust basamaklarda bulunan ihtiyaçları karşılamak için güdülenmezler. Bu ihtiyaçlar sırasıyla şoyledir: Fizyolojik İhtiyaçlar İnsanın biyolojik yaşamını surdurmesi için gerekli olan yiyecek, su, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlardır. Bu …

Devamı »

Güdülenme Nedir? Güdülenmeyi Ortaya Çıkaran ve Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Güdülenme  Güdülenme süreci organizmanın bir eksiklik hissetmesi ile başlar. Hissedilen bu eksiklik organizmada rahatsızlık ve gerilime neden olur. Gerilimden kurtulmak ve eksikliği gidermek için guclu bir istek duyan organizma, amacına uygun davranışta bulunarak rahatlar. Boylece güdülenme süreci tamamlanmış olur. Hissedilen eksiklik ile rahatlama arasında yaşanan bu sürece güdülenme denir. Örneğin susuzluğun yarattığı rahatsızlık ve gerilimle organizma su icmeye guclu bir …

Devamı »

Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Algı Yanılmaları Oldukca karmaşık olan algı sürecinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir. Bu duruma algı yanılmaları adı verilir. Algı yanılmaları, illuzyon (yanılsama) ve halusinasyon (sanrı) olarak ikiye ayrılır. İllüzyon (Yanılsama) Var olan bir nesnenin gercekte olduğundan farklı algılanmasıdır. Yanılsama fiziksel olaylar ya da psikolojik yaşantılardan kaynaklanır. İkiye ayrılır. Psikolojik illüzyon bireyin içinde bulunduğu psikolojik koşullardan, gecmiş yaşantılardan kaynaklanan …

Devamı »