Psikolojinin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri

Psikolojide Farklı Bilinç Durumları Nelerdir?

Normal bilinç durumunun dışında bilincin meditasyon, hipnoz ve madde bağımlılığı gibi farklı bilinç durumları da vardır. Meditasyon Kişi duygusal uyaranları olabildiğince azaltır, kendi iç dünyasına odaklanır, dış dünyayı fark etmediği bilinç hâline girer. İnsanın, kendi bilinci ile vücut fonksiyonlarını kontrol altına alması ve dikkatini yoğunlaştırmasıdır. Kişi, fizyolojik olarak gevşemiş bir vücutta, uyanıklık hâlini yaşar. Parasempatik sinir sistemi kullanılarak vücut faaliyetleri …

Devamı »

Psikolojide Normal Bilinç Durumları Nelerdir?

Uyku, bilincin fizyolojik olarak çözülmesi, yorulan organizmanın dinlenmeye geçmesidir. Uyku, bütün canlı organizmaların en temel ihtiyaçlarından biridir. Uyku, organizmanın dinlenmesini sağlar. İnsan, yaşamının ortalama üçte birini uykuda geçirir. Uyku sırasında organizmanın tepkileri yavaşlar, tüm sistemler otomatik olarak yeniden düzenlenir. Bebek ve çocuklardaki büyüme hormonu uykuda salgılanır. Beyin, uykuda da çalışmasına devam eder. Uyku ve Rüyalar Kimi psikologlara göre rüyalar, günlük …

Devamı »

Psikolojide Bilinç, Bilinç Öncesi ve Normal Bilinç Durumları

Bilinç, insanın içinde yaşadığı çevresi, yaşadıkları ve kendi varlığı üzerinde bilgi sahibi olma yeteneğidir. İnsanın kendi iç dünyasının ve çevresinin farkında olması hâlidir. Birey, bilinçli iken nesne ve olayların farkındadır, bilinçaltındaki nesne ve olayların farkında değildir. Bilincin en yüksek hâli insanlarda bulunur. Dikkatin bilinç alanını belirlemede önemli bir rolü vardır. İnsan, dikkatinin yoğunlaştığı konularda bilinçli olmaktadır. Bilinç öncesi Kişi bilinç …

Devamı »

Psikolojide Zaman Algısı ve Algıyı Etkileyen Etmenler

Bu günün tarihini, ne zamandan beri bu şehirde yaşadığımızı, kaç yıldır çalıştığımızı veya kaç yıldır öğrenci olduğumuzu biliriz. Saat, takvim gibi araçlarla bu bilgilere ulaşırız. Herkes için aynı olan bu algı, objektif zaman algısıdır. Kişiden kişiye değişen subjektif zaman algısı vardır. Örneğin; hoşlandığımız bir işi yaparken zamanın hızlı, sıkıldığımız bir işi yaparken zamanın yavaş geçtiğini algılamak gibi. Algıyı Etkileyen Etmenler …

Devamı »

Algıda Organizasyon (Örgütlenme) Nedir?

Uyarıcıların bir bütün içinde algılanmasıdır. Bütün içindeki unsurları ilişkilendirmeye yani aralarında anlamlı bağlantılar kurmaya algıda organizasyon denir. Örneğin, bir şarkı bütün olarak anlamlı iken şarkıdaki tek tek bir notanın veya hece ve kelimenin anlamı yoktur. Algıda organizasyonu etkileyen etmenler Yakınlık: Birbirine yakın nesneleri gruplandırarak birlikte algılama eğilimimiz vardır. Örneğin, okulun bahçesindeki öğrencileri bir arada toplu hâlde görünce grup olarak algılarız. …

Devamı »

Psikolojide Duyum ve Algı

İnsan nasıl bir çevrede olduğunun farkındadır. Çevresindeki nesneleri ve nesnelerin özelliklerini duyu organları ile tanır. Organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyarıcı, uyarıcıların organizmayı etkilemesine de uyarım denir. Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi ve bu uyarıcıların belli sinir yollarından geçerek beyne ulaşması ile de duyum oluşur. Duyum fizyolojik bir olaydır. İnsanda görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi organ duyumları vardır. Duyu organları …

Devamı »

Uyarılma İhtiyacı ve Güdülenme Nedir?

Uyarım, canlılar için zorunludur. Organizma neye ihtiyacı olduğunu uyarılma sonucu fark eder. İnsanın gerek fizyolojik gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmesi için bu alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. İhtiyaç (gereksinme) Organizmada içsel ya da dışsal bir eksikliğin ortaya çıkması durumu, ihtiyaçtır. Bu eksiklik giderilmediği sürece ihtiyaç durumu devam eder. İhtiyaç kavramı psikolojide insan gelişimi ve uyumu için zorunlu olan koşulların …

Devamı »

Duyum Nedir? Duyum Eşiği Nedir?

Belirli kaynaklardan çıkan uyarıcıların duyu organları (göz, kulak, burun, dil vs.) aracılığı ile organizmayı uyarması durumuna duyum denir. Örneğin, zil sesinin öğrenci tarafından ses olarak algılanması duyum; öğrencinin sınıfa girmesi tepkidir. Duyumun oluşabilmesi için şunlar gereklidir: İçerden veya dışarıdan uyarıcılar (ısı, ışık, ses, açlık ağrı), Sağlıklı ve yeterli duyu organlarına ve beyine taşıyacak duyu sinirlerine ulaşması, Uyarının organizmaya ulaşması, Uyarıcı …

Devamı »

 Fiziki Çevrenin Organizmaya Etkileri Nelerdir?

Organizma, çevrenin etkisi altındadır. Organizma ile çevre etkileşimi, hem fiziksel koşullara hem de organizmanın alıcılığına bağlıdır. Uyarıcı, Tepki ve Uyarım Organizmayı etkileyerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye (fiziksel enerjiye) uyarıcı denir. Uyarıcılar ikiye ayrılır: Dış uyarıcılar: Duyuma neden olan uyarıcılardır: Işık, ses, tat, basınç, koku vb. İç uyarıcılar: Davranışın nedeni olan uyarıcılardır: Açlık, susuzluk, yorgunluk, uyku gereksinimi vb. …

Devamı »

Psikolojide Organizma ve Çevre İlişkileri

Organizma belirli bir çevre içinde yaşar ve çevresinden etkilenir. Aynı zamanda çevresini etkiler yani organizma ile çevre arasında sürekli bir etkileşim vardır. İnsan, hayatı boyunca fiziksel ve toplumsal çevrenin etkisinde kalır. Organizma Organizma, bütün canlıların yapısını ve bu yapı içindeki süreçleri ifade eder. Psikoloji sadece insanı değil diğer canlıları da inceler. Organizma denildiğinde insan ve onun biyolojik yapısı vurgulanmaktadır. Çevre …

Devamı »