İlk Çağ ve Orta Çağ’da Ruh Kavramı

İlk Çağ ve Orta Çağ'da Ruh Kavramı

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik sadece merak değildir. Zira merak güdüsü Homo Sapiens olmayan diğer hayvansal karbonik yaşam formlarda, hatta bitkilerde bile kendine özgün çok kısıtlı şekilde olduğu bilimsel tez olarak ileri sürülebilir. Hayvanlar için düşünüldüğünde, karga üzerinde yapılan bilimsel deneylerde analiz kavramı belli ölçülerde kendini göstermiştir. Aynı şekilde dinsel açıdan hayvanlarda kendilerine özgün dil mevcudiyetinin ötesinde, analiz yeteneğinin …

Devamı »

Bilim Tarihi Açısından Psikoloji

Bilim tarihi açısından psikoloji.

Bilim tarihi, kaynak azlığı ya da ulaşılamaz olmasından dolayı Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının öncesine geçemeyip ve daha önceki uygarlık aşamaları hakkında kayda değer bilgi veremez. Dolayısıyla Eski Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan dönemlerindeki bilimsel çalışmalar bir bakıma bilim tarihi araştırmalarında milat sayılır. Elbette bir bilim felsefecisi ya da bilim tarihçisi, edinilen şeylerin ötesinde analitik-sentetik çıkarımlar yapacaksa; alakalı yüzyılın ilmi …

Devamı »

Türkiye’de Psikolojinin Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesinde psikoloji eğitiminin 1915 yılında başladığı kabul edilir. O yıl, Almanya’dan Profesör G. Auschütz psikoloji dersleri vermek üzere gelmiş ve savaşın sonuna kadar aşağı yukarı üç yıl süre ile öğretim yapmıştır. Böylece, bütün Türkiye’de psikoloji tedrisatı 71 yıl önce başlamış bulunmaktadır. Psikolojiyi, o sıralarda Almanya’da olduğu gibi, bir deneysel bilim olarak ele aldığı ve birlikte bir takım deney aletleri …

Devamı »

Psikolojinin Tanımı

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji terimi ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış (Fransa’da Main de Biran’ın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır) ise de, ruhiyat ilmi çok eskidir. Aslında uzun zamandan beri beşeri ruhiyat (psyhisme humain), felsefede olduğu kadar edebiyat ve tıp içinde de müşterek olarak ele alınmakta idi. XVIII. asırda, günümüzde artık mevcut olmayan tartışma ve çekişmeler arasında, psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu görülmektedir. …

Devamı »

Psikolojide Davranışçı Yaklaşım Nedir?

Davranışçı Yaklaşım

Davranışçılık, bilimsel ve nesnel araştırma yöntemlerini vurgulayan psikolojik bir yaklaşımı ifade eder.  Yaklaşım yalnızca gözlemlenebilir etki-tepki davranışlarıyla ilgilidir ve tüm davranışların çevre ile etkileşimle öğrenildiğini belirtir. Davranışçı hareket, 1913 yılında John Watson’ın metodoloji ve davranış analizi ile ilgili bir takım temel varsayımlar ortaya koyan ‘Davranışçı olarak gördüğü Psikoloji‘ başlıklı bir makale yazmasıyla başladı: Temel Varsayımlar Tüm davranış çevreden öğrenilir: Davranışçılık, çevresel …

Devamı »

Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihin ve davranış konularını temel alan bir bilimdir. Psikoloji çok yönlü bir disiplindir ve insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir. Psikoloji gerçekten çok yeni bir bilimdir, sadece son 150 yılda gelişmiştir. Bununla birlikte, kökenleri M.Ö 400 – 500 yıllarında eski Yunanistan’a kadar uzanır.  Buradaki vurgu, Aristo’yu etkileyen Plato’yu etkileyen …

Devamı »

Henry Gustav Molaison’un Hayatı

1926 yılında Amerika’da doğan Henry Gustav Molaison (Henri Gustav Molisın), çocukken bir bisiklet kazası geçirdi ve kazadan sonra H.M ciddi epilepsi (sara) nöbetleri geçirmeye başladı. Yirmili yaşlara geldiğinde epilepsi nöbetleri o kadar sıklaştı ve şiddetlendi ki H.M. normal bir yaşam sürdüremez hâle geldi. Bu yüzden beyin cerrahı Dr. Scoville (Skovıl) deneysel bir ameliyata karar verdi. H.M. 1953 yılında 27 yaşındayken …

Devamı »

Psikolojik Rahatsızlıkların Teşhisi

Psikolojik rahatsızlıkların nesnel gözlem ve deneye tabi tutularak anlaşılması kolay değildir. Biyolojik rahatsızlıklarda tanının doğrulanması için kan, idrar tahlili, röntgen vb. kullanılabilecek birçok teknik varken psikolojik rahatsızlıkların teşhisinde kullanılabilecek nesnel teknikler oldukça sınırlıdır. Psikolojik bir rahatsızlığın belirtileri ve bu belirtilerin yoğunluk derecesi kişiden kişiye değişebilir. Bu yüzden tek bir semptoma dayanarak hastalık teşhisi konulamaz. İnsanların bazı davranış ve düşüncelerinden yola …

Devamı »

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Muhteşem Dehası

“…Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı soruları düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki: – Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra …

Devamı »

Prof. Dr. Feryal ÖZEL – Garry KASPAROV Kimdir?

Prof. Dr. Feryal Özel: Burslu kazandığı Colombia Üniversitesinde çift ana dal yapan Prof. Dr. Feryal Özel hem fizik hem de matematik mühendisliği bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte “Büyük Fikirler” listesinde yer aldı. NASA tarafından verilen Hubble (Habıl) Ödülüne layık görülen Özel, Hubble kadrosuna alınan ilk Türk’tür. Kara delikler ve nötron …

Devamı »