Fiziki Çevrenin Organizmaya Etkileri Nelerdir?

Organizma, çevrenin etkisi altındadır. Organizma ile çevre etkileşimi, hem fiziksel koşullara hem de organizmanın alıcılığına bağlıdır. Uyarıcı, Tepki ve Uyarım Organizmayı etkileyerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye (fiziksel enerjiye) uyarıcı denir. Uyarıcılar ikiye ayrılır: Dış uyarıcılar: Duyuma neden olan uyarıcılardır: Işık, ses, tat, basınç, koku vb. İç uyarıcılar: Davranışın nedeni olan uyarıcılardır: Açlık, susuzluk, yorgunluk, uyku gereksinimi vb. …

Devamı »

Psikolojide Organizma ve Çevre İlişkileri

Organizma belirli bir çevre içinde yaşar ve çevresinden etkilenir. Aynı zamanda çevresini etkiler yani organizma ile çevre arasında sürekli bir etkileşim vardır. İnsan, hayatı boyunca fiziksel ve toplumsal çevrenin etkisinde kalır. Organizma Organizma, bütün canlıların yapısını ve bu yapı içindeki süreçleri ifade eder. Psikoloji sadece insanı değil diğer canlıları da inceler. Organizma denildiğinde insan ve onun biyolojik yapısı vurgulanmaktadır. Çevre …

Devamı »

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır. Günümüzde insan hakkında çok yönlü olarak araştırmalar yapılması gereği duyulmuştur. Psikolojiyi bir bütün yapan, davranışa duyulan ilgiden kaynaklanmaktadır. Bu ilgi çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Psikoloji bilimi temel bilimler ve uygulamalı bilimler olarak ayrılır ve bunların birçok alt dalı vardır. Temel Bilim Alt Dalları Temel bilim alt dallarında amaç doğanın düzenini keşfetmek, anlamak, açıklamak, ilke ve yasaları …

Devamı »

Psikolojinin Kullandığı Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Psikolojinin bilim dalı sayılabilmesi için bilimsel ölçütlerinin olması gerekir. Gözlenebilirlik Bir bilim dalının gözlenebilir olması bilimsel sayılabilmesi için gereklidir. Bir olay doğrudan, dolaylı veya psikofizyolojik tepkiler temelinde de gözlenemiyorsa, o olay psikoloji bilimi kapsamına girmez. Örneğin; korku, haz, öfke gibi duygular gözlenebilmekte ve bilimsel olarak incelenebilmektedir. Gözlenebilirlik kavramını, çıplak gözle gözlemek olarak düşünmemeliyiz. Bunun yanında beynin ürettiği elektriksel dalgaları monitör …

Devamı »

Psikolojinin Tarihçesi ve Psikolojide Yaklaşımlar

İnsanların yaşadığı ilk çağlarda ruh insan içinde bulunan ve görünmeyen bir varlık olarak düşünülmüştür. Rüyalar, bu inancın altında yatan önemli bir etken olmuştur. İnsanlar rüyalarında başka yer ve zamana gittikleri gibi, ölen insanlarla da karşılaşmışlardır. Uyandıklarında eski hâlleri ile kendilerini gördüklerinde ruhun bedenden çıkan ve sonra geri dönen bir varlık olduğunu düşünmüşlerdir. Ruhun nasıl bir varlık olduğu ile ilgili farklı …

Devamı »

Psikolojinin Konusu ve Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikolojinin konusu, genel olarak organizmanın davranışları, insanın düşünmesi algılaması, öğrenmesi gibi çeşitli etkinlikleridir. Etkinlikleri tanımlayarak nasıl ve neden oluştuklarını açıklar. Psikoloji, davranışları iki kategoride ele alır: Birincisi başkaları tarafından gözlenemeyen sadece kişinin kendisi tarafından gözlenebilen üzüntü, sevme, düşünme gibi iç davranışlar; ikincisi de başkaları tarafından gözlenebilen ve ölçülebilen yürüme, yüzme gibi dış davranışlardır. Psikoloji, organizmanın uyarıcılara karşı nasıl tepki verdiğini …

Devamı »

Psikolojiye Giriş

Psikoloji Nedir?

Psikoloji hayatımızın bütün yönleriyle ilgili soru ve problemlere cevap aramaya çalışır. Bugün modern toplum hayatı giderek daha karmaşık bir hâle gelmektedir. Sanayi iletişim ve teknolojik gelişmelerin sonucunda modernleşen ve bunun sonucunda da farklılaşan insan davranış ve ilişkilerinin var olduğu toplumun üyeleriyiz. Bu nedenle bu düzen içerisinde insanla ilgili her problemin çözümünde psikoloji biliminin yeri ve oynadığı rol giderek daha fazla …

Devamı »

Bilimsel Paradigmada Psikolojinin Yeri ve Psikoloji Bilim Değildir Diyen Görüşler

Psikolojinin Sembolü

Bilimle ilgili sayısız tanımlar yapmak mümkün olup, bu tanımların çoğu ortak bir felsefi içerikte buluşur. O da, bilgiden beslenen ve bilmek eyleminin semantik içeriğinin oluş hali olup ucu açık bir süreci işaret etmesidir. Böyle olunca, bilimsel düşüncenin çağlara göre değişen yöntemleri dikkate alınıp en baskın yöntem genel bir çerçevede sunulur. Buna bilimsel ‘paradigma’ demek hatalı olmayacaktır. Bilimsel paradigmalar ortaya atıldıktan …

Devamı »

Psikoloji Bilim midir?

Psikolojinin Amaçları

Konuya keskin ifadelerle Psikoloji bilimdir ya da Psikoloji bilim değildir şeklinde yaklaşmak yerine lehte ve aleyhte yaklaşımlarla bakan görüşleri ifade edip tartışmayı geliştirmek daha yerinde olacaktır. Ayrıca konunun içeriği başka bir tartışmayı da gündeme getirir. O da, psikoloji bir sosyal bilim ise, sosyal bilimler doğa bilimleri gibi bir bilim midir? Sosyal bilimler bilim midir? sorusu konunun kapsamı dışında kaldığı için, …

Devamı »

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Psikoloji sözcüğünün bilimsel yazılarda ilk kullanılışı XIX. yüzyıl başlarına rastlar. Maine de Biran (1766-1824) isimli Fransız spiritüalist filozof psikoloji sözcüğünü kullanarak, modern bakış öncesinde felsefi bir alan açmıştır. Dolayısıyla Wundt’tan önce Biran’ın adını anmak gerekir. Ancak onun katkısı modernist açıdan fazla olmadığı gibi modern psikolojiyi ilgilendiren yönü fazla değildir. Maine de Biran ve sonrasında psikoloji artık bağımsız bilim dalı olarak …

Devamı »