Psikolojide Aktif Öğrenme

İş birliğine dayalı bir öğrenme süreci öğrencileri daha aktif hâle getirir.

Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrencilerin dinlemekten çok derse katıldığı, öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği, okuma-yazma-tartışma gibi etkinliklerle desteklenen bir öğrenme sürecidir. Aktif olma, süreç ve sonuçla ilgilidir. Aktif öğrenmenin kullanıldığı sınıfta güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma, farkındalık göze çarpar. Aktif öğrenme anlayışında öğrenme, öğrencilerin yaptığı bir faaliyettir, öğrenciler üzerine yapılan bir faaliyet değildir. Aktif öğrenme zihinsel yeteneklerini kullanmasını ve bunu …

Devamı »

Psikolojide Öğrenme Stratejileri Nelerdir?

Öğrenmenin ilk şartı öğrenmeyi talep etmektir.

Bilgi tek başına bir anlam ifade etmez. Bilginin nasıl alınıp işlendiği yani neyi, nasıl, hangi koşullarda daha iyi, kalıcı ve verimli öğrenileceği daha önemlidir. Bu nedenle işinin öğrenme kavramından çok öğrenmeyi öğrenme kavramını anlaması gerekir. Öğrenmeyi Öğrenme, bilgiyi arayıp bulan, bunları kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üreten, yaşamında kullanan, toplumda meydana gelen değişimlere ayak uyduran ve aynı …

Devamı »

Öğrenmede Sosyo-Kültürel Etkenler

Öğrenmede Sosyo Kültürel Etkenler

Çocuğun öğrenme sürecinden haz alması, yeni denemelerde bulunması, karşılaştığı güçlüklerden yılmaması, risk alması gibi konular farkında olmadan içinde bulunduğu sosyo-kültürel çevresi tarafından belirlenmektedir. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı, içinde bulunduğu ruh hâllerinin göz önünde bulundurulmadığı, başarılarının önemsenmediği ve cesaretinin kırıldığı ortamlar ile başarısızlığına gösterilen hatalı tepkiler zamanla onda yetersizlik duygusu ve öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi oluşturur. Hindistan’da filleri yetiştirmek için, onları küçükken …

Devamı »

Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler

Yukardaki görselde önce hangisini fark ettiniz?

Algısal Ayırt Edilebilirlik İçinde bulunduğu ortamdan farklı olan ve kolayca ayırt edilebilen malzeme dikkati çekeceği için daha kolay öğrenilir. Bazı cümlelerin italik (eğik) ya da kalın harflerle yazılması, renkli bilgi kutucukları içinde verilmesi veya öğretmenlerin bazı konuların önemine dikkat çekmek için konunu önemli olduğunu belirtmesi, sınavda çıkabileceğini söyleyerek o öğrenme malzemesini diğerlerinden ayırması gibi bazı uygulamaların amacı farkındalık oluşturmaktır. Anlamsal …

Devamı »

Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler

Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler

Öğrenilen konunun yapısı Konunun parçalara bölünerek ya da bütün halinde çalışılmasıyla ilgilidir. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir. Uzun ve parçaya bölünmesi kolay konularda parçalara bölünerek öğrenilmesi, malzemesi kısa ve anlamı açık konularda ise bütün öğrenilmesi daha iyidir. Yapılan araştırmalar en etkili konu çalışma yönteminin “bütün-parça-bütün” olduğunu göstermektedir. Bu yöntemde konu önce bütün olarak görülüp sonra parçalara …

Devamı »

 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Her organizma kendi yeteneklerinin elverdiği ölçüde öğrenme gücüne sahiptir.

Öğrenen ile ilgili faktörler, organizmanın iyi öğrenme yapabilmesi için sahip olması gereken özellikleri ifade eder. Türe Özgü Hazır Oluş Organizmanın, istenilen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması gerekir. Örneğin, bir insana uçmayı öğretemeyeceğimiz gibi köpeğe de konuşmayı öğretemeyiz. Olgunlaşma Olgunlaşma bedensel ve zihinsel olarak bir işi yapabilecek seviyeye ulaşmaktır. Olgunlaşma ve öğrenme arasında doğru bir orantı vardır. Yani …

Devamı »

Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme

Örgü örmeyi öğrenmek için türlü davranışlarda bulunmak gerekir.

Organizma yaşam süresince birçok problemle karşılaşır. Bu problemlerin çözümleriyle ilgili genelde hiçbir fikri de yoktur. Bu nedenle organizma, amaca ulaşmak veya problemi çözmek için çeşitli davranışlarda bulunur. Bu davranışlardan çözümü sağlayan davranışların benimsenip çözümü sağlamayan davranışların ise terk edilmesiyle gerçekleşen öğrenmedir. Hata miktarı azaldıkça öğrenme artar. Organizmanın zekâ düzeyi arttıkça deneme-yanılma sayısı da azalır. Örneğin, örgü örmeyi ya da yemek …

Devamı »

Psiko-Motor Öğrenme (Devimsel Öğrenme)

Topu potaya geçirmede hem zihinsel durum hem de el, kol hareketleri gibi bedensel hareketler önem taşır.

Bir işin, davranışın nasıl daha iyi, hızlı doğru ve hatasız yapılacağını öğrenmektir. Gündelik hayat, motor öğrenme gerektiren faaliyetlerle doludur. Bunlar arasında çatal-kaşıkla yemek yemeyi, araba kullanmayı, topu hedefe atmayı, bir müzik aletini çalmayı sayabiliriz. Bireyin bütün bu becerileri hızlı ve doğru olarak yapabilmesi için alıştırma gereklidir. Bu öğrenme birden fazla organların aynı anda çalışmasını gerektirdiği için beden, kas, zihin ve …

Devamı »

Farkına Varmadan Öğrenme (Örtük-Gizil Öğrenme)

Farkına Varmadan (Örtük-Gizil)Öğrenme

Bilinçli bir çaba harcamaksızın istem dışı gerçekleşen öğrenmedir. Kimi durumlarda nasıl öğrendiğimizi hiç hatırlamasak bile kendimizi bir şeyleri öğrenmiş olarak buluruz. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğun o esnada çalan bir müziğin sözlerini öğrenmesi gibi. Niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler ancak bize bir soru sorulduğunda bu bilgileri zihnimizden geçirip bilinçli hâle getiririz. Örtük öğrenmenin önemini ortaya koyan E.C. Tolman (1886-1959) organizmaya …

Devamı »

Model Alarak Öğrenme (Taklit Yoluyla Öğrenme )

Erkek çocuklar babalarını, kız çocuklar annelerini model alırlar.

Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da onları taklit ederek öğrenme yoludur. Bu öğrenme türünün bireyin sosyalleşmesi üzerinde çok büyük etkisi vardır çünkü birey, içinde bulunduğu toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu yolla toplumsal bir varlık hâline gelir ve çevresine uyum sağlar. Tutumlar, kalıp yargılar, ön yargılar çoğu kez taklit yoluyla edinilir. Örneğin, eğer evde …

Devamı »