Psikolojide Problem Çözme ve Problem Çözme Yöntemleri

Eleştirel düşünme sorgulayıcı bir yaklaşımla olayları ve durumları ele alma, yorum yapma, karar verme becerilerini içerir.

Düşünmenin, karşılaşılan bir problemi zihinde çözebilme gücü olarak da tanımlanabileceğini daha önce ifade etmiştik. Problem, hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş bir sorundur. Problem denince akla sadece matematik problemleri gelmemelidir. Hayatta duygusal, ekonomik, bedensel bir dizi problemler vardır. Bazı problemler basit işlem ve eylemlerle, bazıları akıl yürütme yoluyla, bazıları da yeniden öğrenilecek bilgi ve becerilerle çözülürken, bazı problemler duygusal olgunluğu, bazı …

Devamı »

Psikolojide Doğru Karar Verme

Psikolojide Doğru Karar Verme

Karar Verme: Belirli bir başlangıç noktası olan ve bu başlangıçtan itibaren değişik iş, faaliyet veya düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin yapılması ile sonuçlanan süreçtir. Problem çözmenin her aşamasında tercihler yapmak için gereklidir. Karar verme süreci üzerinde duygusal ve bilişsel etkenler. Yaşantı, deneyim ve birikimler önemli bir rol oynar. İlk karar verme evrelerinde kararlar ahlaki ilkeler ve istekler doğrultusunda …

Devamı »

Dilin Düşünmedeki Rolü Nedir?

İnsanın kendini anlatması ve başkalarını anlaması dil aracılığı ile gerçekleşir.

Dil, insanlar arası iletişimi sağlayan ses ya da semboller sistemidir. Düşüncenin, duygunun, arzu ve isteklerin ifade aracı dildir. Düşünce aktarımı “konuşma dili” dışında başka araçlarla da gerçekleşir. Örneğin, resim, müzik, heykel, folklor gibi sanat akımları kendilerine özgü renk, biçim, melodi, hareket ve figürlerle duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine aracılık ederler. Hafif bir gülümseme ile memnuniyetimizi, kaş çatarak hoşnutsuzluğumuzu ifade ettiğimiz …

Devamı »

Düşünmenin Temel Birimleri Nelerdir?

Düşünmenin temel birimlerinden olan sembol örnekleri. Osmanlı arması, adaletin ve geri dönüşümün sembolü

Sembol (simge) Nesne, olay veya süreçleri temsil etmek için seçilen, onların yerine kullanılan işaretlerdir. Semboller bir anlamı, varlığı veya kavramı belirtir. Örneğin,  doğal bir sembol olan sararan yapraklar sonbaharı temsil ederken; yapay bir sembol olan kalp sevgiyi, terazi ise adaleti temsil eder. Trafik ve harita işaretleri, müzik notaları, kısaca bizim için bir anlamı olan tüm işaretler hatta kullandığımız dil de …

Devamı »

Düşünme Nedir?

Düşünme

Edison’un küçüklüğünde gece yarısı annesi hastalanmış ve acil olarak gelen doktor hemen ameliyat yapmak gerektiğini söylemiş ancak gaz lambası ışığı yetersiz kalmıştır. Bu durumda sıradan insanların yapacağı sabahı beklemektir. Oysa Edison birkaç gaz lambasını bir araya getirir, her birinin arkasına aynalar koyarak ışığı artırır ve ameliyatın yapılmasını sağlar. Düşünme insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliğidir. Şu anda bu satırları …

Devamı »

Hafıza Güçlendirme Yöntemleri – Psikolojide Belleği Güçlendirme Teknikleri

Hafıza Güçlendirme Yöntemleri

– Hayal etme (canlandırma)tekniği: Birey gözlemlemediği başkasından dinlediği ya da okuduğu konuları, kafasında hikâyeleştirip canlandırma yoluna giderse öğrenme kolaylaşır ve bilgilerin hafızada kalıcılığı artar. – Uyku, dikkat ve konsantrasyonu etkilediği için kesintisiz ve kaliteli gece uykuları hafızaya doğrudan etki eder. – Yeni bir yabancı dil öğrenmek, bulmaca çözmek, problem çözme becerisi gerektiren hafıza oyunları oynamak, ezber yapmak. Satranç oynamak ya …

Devamı »

Unutma Nedir? Unutmanın Nedenleri Nelerdir?

Unutma ve Nedenleri

Unutma kısa süreli bellekteki bilgilerin tamamen silinmesiyle, uzun süreli bellekte de bilgilerin gerekli bağların kurulamamış olması nedeniyle çağrılamamasıdır. Unutkanlık ile ilgili genel özellikler Hoş olmayan, hatırlanması kişiyi rahatsız eden öğrenmeler bilinçaltına bastırıldığı için unutulur. Örneğin, çocuğu trafik kazasında ölen bir annenin bu durumu bastırarak unutması. Kullanılmayan veya tekrar edilmeyen bilgiler zamanla unutulur. Pekiştirilmeyen bilgi ve beceriler unutulabilir (sönme). Ateşli hastalıklar, …

Devamı »

Belleğin Temel İşlevleri Nelerdir?

15 Temmuz 2016 demokrasinin ve millî iradenin zafer günüdür.

Belleğin kodlama, saklama, çağırma olmak üzere üç temel işlevi vardır. Bu sayede bilgiler, belleğe kaydedilir Uzun süre saklanır ve gerekli olduğunda hatırlanarak kullanılır. Kodlama Algılama ve öğrenme sonucu kazanılan bilgilerin düzenli bir biçimde uzun süreli belleğe yerleştirilmesidir. Böylece kaydedilen bilgilerin kalıcılığı sağlanarak işler hâle getirilir. Kodlama ile elde edilen bilgiler, izlenimler simge ya da sembollerle belleğe sistemli, düzenli bir şekilde …

Devamı »

Bellek Nedir?  Psikolojide Bellek Türleri Nelerdir?

Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz hemen her şeyi belleğimize borçluyuz.

Belleğin Tanımı Bellek, yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. İnsanın öğrenmesi, alışkanlıklar kazanması bellek sayesinde olur. Bellek olmasaydı, öğrenmenin bir anlamı, hatta belki de öğrenme olmazdı. İnsan karşılaştığı her problemi yeniden çözmek zorunda kalırdı. Bilinçli bir davranışta bulunamaz, düşünemez, bir iradesi de olmazdı. Bellek, geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanmasını ve gerektiğinde yeniden canlandırılmasını sağlayan bilişsel bir süreçtir. İnsan elde …

Devamı »

Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

Hayat Boyu Öğrenme

20. yüzyılda dünyada meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bu da ancak bireyin mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve kendini geliştirmesi yani hayat boyu öğrenmesiyle mümkündür. Hayat boyu öğrenmede belirleyici olan öğrenmenin sürekliliği ilkesidir. Diğer ilkeleri ise değişim, kendi kendine öğrenme, araştırmacılık, öz …

Devamı »