Algıda Duyarlılaşma ve Algılama

Algıda Duyarlılaşma Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı halde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Örneğin ele surulen kremin kokusu, takılan bir kolyenin ağırlığı, dışarıdan gelen trafik gurultusu bir süre sonra fark edilmez. Alışmanın psikolojik boyutu duyarsızlaşmadır. Duyarsızlaşma, sık karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin azalmasıdır. Tıp fakultesinde okuyan bir öğrenci ilk kez bir ameliyatı izlediğinde kan görmekten …

Devamı »

Duyum ve Algı Arasındaki Farklar ve Psikolojide Uyarılmanın Davranışlara Etkisi Konu Anlatımı

Uyarılmanın Davranışlara Etkisi Organizmanın, uyumlu durumunu değişen koşullara karşı koruma eğilimine dengeleme (homeostasis) denir. Organizma, aşırı ya da yetersiz uyarılma sonucu ortaya cıkan dengesizlik durumunu otomatik olarak ortadan kaldırır ve bu şekilde varlığını surdurur. Örneğin organizma sıcak havalarda terleyerek, soğuk havalarda titreyerek, heyecan sırasında artan kalp atış hızını yavaşlatarak uyumlu durumunu korumaya calışır. Aşırı uyarılma, dış ya da ic uyariçinın …

Devamı »

Psikolojide Duyum, Özellikleri ve Temel Duyum Bilgileri

Organizmanın içinden veya dış çevreden gelerek organizmayı harekete geciren her turlu etkiye uyarıcı denir. Aclık, susuzluk, yorgunluk gibi uyarıcılar organizmanın içinden; ses, koku, renk gibi uyarıcılar ise dış çevreden gelen uyarıcılardır. Uyarıcıların duyu organlarını ya da sinirleri etkilemesiyle uyarım meydana gelir. Duyu organlarının uyarıcılardan aldığı enerjiyi sinirler aracılığıyla beyne ulaştırmasına duyum denir. Örneğin gulun kokusu bir uyarıcıdır. Bu kokunun burun …

Devamı »

Ergenlik Dönemini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu dönemde gençi etkileyen en önemli faktorler; kimlik oluşum sürecindeki rol karmaşası, yetişkinlerle yaşanan kuşak catışması ve akran grubu ile yaşanan sorunlardır. Her gençin ulaşmak istediği ve kendine yakıştırdığı ideal bir benlik anlayışı vardır. Benlik arayışı içinde olan gençin ilgisi dış dunyadan ic dunyaya yonelir. “Ben kimim?, Ne istiyorum?, Beni ben yapan özelliklerim nelerdir?” gibi sorular soran genç, kendisini aşağı …

Devamı »

Ergenlik Döneminde Görülen Değişimler ve Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri

Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri bağımsızlık duygusudur. Bağımsızlık duygusu her dönemde insan için önemlidir ancak ergenlikte bu duyguya olan ihtiyaç daha fazladır. Ergen için bağımsız yaşamak sorumsuz yaşamak değildir. Ergen; anne babasından duygu, davranış ve değerler bakımından bağımsız olmak, hayatıyla ilgili sorumlulukalmak ve bu sayede kendine güvenmeyi öğrenmek ister. Artık başı sıkıştığında ailesinden yardım almak yerine …

Devamı »

Psikolojide Gelişim Kuramları

Gelişim Kuramları  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel gelişim insanın düşünme, anlama, problem cozme ve benzeri zihinsel süreclerinin gelişimini konu alır. Bilişsel gelişim kuramcılarının başında Jean Piaget gelir. Piaget’e göre bilişsel gelişim dort evreden gecerek gercekleşir. Bu evreler değişmez bir sıra izler ancak Çocukların bu dönemlere girme zamanı farklı olabilir. Duyusal Motor Dönemi (0-2 yaş) Bebek; görme, işitme gibi duyular …

Devamı »

Psikolojide Gelişim Dönemlerinin Temel Özellikleri

Gelişim Dönemleri İnsan gelişimi Döllenmeyle birlikte başlar ve yaşam boyu devam eder. Bu gelişim, dönemler halinde gercekleşir. Her dönemin kendine özgü fiziksel, bilişsel, ahlaki vb. gelişimsel özellikleri vardır. Bu özelliklerin ortaya cıkma ve gelişme hızı kişiden kişiye değişebilir. Bir dönemde ortaya cıkan özellikler sadece o döneme ait değildir. Örneğin bebeklik döneminden itibaren başlayan dil gelişimi sonraki dönemlerde de devam eder. …

Devamı »

Psikolojide Yaşam Boyu Gelişim

Gelişim yaşam boyu devam eden bir sürectir. Bu sürecle ilgili temel kavramlar buyume, olgunlaşma ve öğrenmedir. Büyüme Boy, kilo ve ic organların yapısında ve buyukluğunde meydana gelen değişmelerdir. Kalıtıma bağlı olarak zamanla kendiliğinden gercekleşen olgunlaşma bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisinden beklenen davranışı gercekleştirecek düzeye ulaşmasıdır. Kişi gerekli olgunluğa erişmeden içinde bulunduğu döneme uygun özellikleri kazanamaz. Öğrenme ise tekrar ve …

Devamı »

Katılım ve Çevrenin Psikolojik Süreçlere ve Davranışlara Etkisi Nedir?

Kalıtımın ve çevresel faktorlerin davranışlar uzerindeki etkisi psikolojide merak edilen ve araştırılan bir konudur. Edinilmiş donanım olarak adlandırılan çevre, organizmanın ilişki kurduğu varlıklar ve ortamın tumudur. Organizma bu çevre içinde doğar, buyur; çevreden aldığı etkilere tepki göstererek varlığını surdurur. Doğum öncesi çevre, insanın anne karnında gecirdiği yaklaşık dokuz ay on gunluk süreyi kapsar. Yaşanılan bolge, şehir, iklim koşulları, ev, okul …

Devamı »

Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı Arasındaki İlişki Hakkında Detaylı Bilgi

DNA'nın yapısı

Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Beyin Yapısıyla İlişkisi Modern psikolojiye göre psikolojik süreclerle biyolojik yapı ilişki içindedir. İnsan bedeninde psikolojik süreclerle yakından ilişkisi olan sistemler endokrin sistemi ve sinir sistemidir. Bu iki sistem birlikte calışarak organizmanın kontrol ve duzenini sağlar. Hormonların salgılanmasından endokrin sistemi sorumludur. Bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni hormonlardaki duzensizliklerdir. Hormonlar ergenlik, yaşlılık gibi geciş dönemlerindeki davranış değişikliklerini de etkiler. …

Devamı »