Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı Arasındaki İlişki Hakkında Detaylı Bilgi

DNA'nın yapısı

Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Beyin Yapısıyla İlişkisi Modern psikolojiye göre psikolojik süreclerle biyolojik yapı ilişki içindedir. İnsan bedeninde psikolojik süreclerle yakından ilişkisi olan sistemler endokrin sistemi ve sinir sistemidir. Bu iki sistem birlikte calışarak organizmanın kontrol ve duzenini sağlar. Hormonların salgılanmasından endokrin sistemi sorumludur. Bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni hormonlardaki duzensizliklerdir. Hormonlar ergenlik, yaşlılık gibi geciş dönemlerindeki davranış değişikliklerini de etkiler. …

Devamı »

Davranışın Oluşum Süreci Nedir?

Canlılık özelliği gösteren tum varlıklara organizma denir. İnsan, hayvan ve bitki birer organizmadır. Psikolojinin temel amacı insanı incelemektir. İc ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geciren her turlu etkiye uyarıcı denir. Susama, acıkma, uşume gibi uyarıcılar icten gelen; ışık, ses, koku gibi uyarıcılar ise dıştan gelen uyarıcılardır. İcten veya dıştan gelen uyarıcılar, yeteri kadar guclu olursa duyu organlarını etkiler …

Devamı »

Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Beyin Yapısıyla İlişkisi

Beynin yapısı

Modern psikolojiye göre psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ilişki içindedir. İnsan bedeninde psikolojik süreçlerle yakından ilişkisi olan sistemler endokrin sistemi ve sinir sistemidir. Bu iki sistem birlikte çalışarak organizmanın kontrol ve düzenini sağlar. Hormonların salgılanmasından endokrin sistemi sorumludur. Bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni hormonlardaki düzensizliklerdir. Hormonlar ergenlik, yaşlılık gibi geçiş dönemlerindeki davranış değişikliklerini de etkiler. Sinir sistemi vücudun elektrokimyasal iletim ağıdır. Her türlü davranış, …

Devamı »

Psikolojide Davranışın Oluşum Süreci Nedir?

Psikolojide Davranış

Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara organizma denir. İnsan, hayvan ve bitki birer organizmadır. Psikolojinin temel amacı insanı incelemektir. İç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye uyarıcı denir. Susama, acıkma, üşüme gibi uyarıcılar içten gelen; ışık, ses, koku gibi uyarıcılar ise dıştan gelen uyarıcılardır. İçten veya dıştan gelen uyarıcılar, yeteri kadar güçlü olursa duyu organlarını etkiler ve davranışın ortaya çıkmasını …

Devamı »

Psikolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Genetik

Psikolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu bilimler aşağıda verilmiştir Biyoloji, organizmanın yapısını inceler. Psikoloji, organizmanın biyolojik yapısının davranışlara etkisini belirlemek için biyolojinin verilerinden yararlanır. Fizyoloji, canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal ve fiziksel süreçleri inceleyen biyoloji alt dalıdır. Fizyoloji; iç salgı bezleri, hormonlar, duyu organlarının çalışma biçimi konularını içerir. Hormonların ve iç salgı bezlerinin davranışları nasıl etkilediğini anlamak için psikoloji, …

Devamı »

Psikolojinin İş Alanları Nelerdir?

Psikolog

Bir üniversitenin psikoloji bölümünde lisans eğitimi alan kişi psikolog unvanını alır. Psikologlar genellikle sağlık kuruluşlarında, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli kurumların eğitim, araştırma ve geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezlerinde, çocuk yuvalarında, özel eğitim kurumlarında ve sosyal hizmet merkezlerinde çalışırlar. Tıp eğitiminin üzerine psikiyatri dalında uzmanlık eğitimi alanlar psikiyatr unvanını alır. Belli dallar üzerinde uzmanlaşan …

Devamı »

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Sembolü

Klinik psikoloji, ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin tıbba uygulanmasıdır. Klinik psikologlar gerekli görülen durumlarda psikiyatrlarla birlikte çalışırlar. Sağlık psikolojisi, fiziksel sağlıkla ilgili birçok konuda sağlığı korumayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Tedavi süreci boyunca hem hastanın hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttıran, hastalıkla baş etmelerini kolaylaştıran çalışmalar yapar. Genellikle onkoloji merkezleri, nöroloji, çocuk cerrahisi …

Devamı »

Psikolojinin Temel Bilim Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Sembolü

Psikolojinin ilgilendiği konuların geniş olması ve insan davranışlarının karmaşık olması gibi nedenlerle psikoloji bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Deneysel psikoloji, insan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve tekniklerle araştırmaların yapıldığı alandır. Bu deneysel yöntemler, neden sonuç bağı kurmaya ve açıklamaya dayanır. Deneysel psikolojide; duyum, algı, bellek, öğrenme, güdü, duygu gibi konularda çalışmalar yapılır.   Bilişsel psikoloji; algılama, dikkat, bellek, dil, …

Devamı »

Psikolojide Etik İlkeler Nelerdir?

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojide Etik İlkeler : Bilimsel bir araştırma yapabilmenin ilk koşulu bilimsel bir tutuma ve etik ilkelere sahip olmaktır. Bu etik ilkeler, evrensel olarak kabul gören ahlak ilkeleridir. Bugün psikoloji alanında yapılan araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler birçok ülkede belirlenmiştir. Etik ilkelere ne derece saygı gösterildiği ve uyulduğu, bu ülkelerde yaptırım gücü olan kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilmektedir. Türkiye’de hayvanlar üzerinde …

Devamı »

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Gözlem

Betimsel Yöntemler Betimsel yöntemler belli bir davranışı tanımlamak, sınıflandırmak, davranışın diğer davranışlarla olan ilişkisini belirlemek ve elde edilen verileri kaydetmek amacıyla oluşturulan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden bazıları gözlem, vaka incelemesi, anket ve görüşmedir. Gözlem, bir organizmanın içinde bulunduğu durumun ve bu durum içinde oluşan davranışların, bir uzman ya da araştırmacı tarafından incelenmesi yöntemidir. Kreşteki çocukların davranışlarının izlenmesi gözleme örnektir. Doğal ve …

Devamı »